Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testace historických vozidel v HVCC Rožnov p/R

Rádi vám poradíme i pomůžeme, přehled důležitých otázek a odpovědí:

Jaká je věková hranice pro veterána? Podle technického kodexu FIVA:2004 čl. 1.1 Zachovalé historické vozidlo je mechanicky poháněné vozidlo, vyráběné před 30ti roky t.j od roku 1985. Testujete i nečlenům klubu? Ano, určitě. Jaké typy testací provádí váš klub HVCC Rožnov p/R? Náš klub provádí krajské a klubové testace. K čemu slouží klubová testace? Klubová testace slouží k posouzení historické původnosti automobilu a výsledkem je záznam, vozidlo splňuje podmínky pro historická vozidla. Historické vozidlo je hodnoceno jako technická památka a proto už nemůže sloužit v běžném provozu. Z této podmínky vycházejí i pojišťovny a nabízejí zvýhodněné pojištění. K čemu slouží krajská testace? Krajská testace slouží k získání veteránských zelených registračních značek pro vozidla, které RZ již nemají, nebo byly dovezeny ze zahraničí a spadají do věkové kategorie veterán. Mohu předběžně zjistit, zda vozidlo splní testace? Ano naši komisaři vám rádi sdělí, zda váš stroj splňuje podmínky pro udělení statutu historického vozidla. Mobil: 602837423 Email:honestveteran@seznam.cz Toto stanovisko je ovšem nezávazné, je nutná vždy osobní prohlídka přistaveného vozidla. Co je všechno potřeba ke klubové testaci? Přistavit vůz, mít správně vyplněnou žádost o testaci, doklady k vozidlu, doklady o historii vozidla a způsobu nabytí. Co je všechno potřeba ke krajské testaci? Úspěšné testování klubovou komisí, přistavit vůz, mít řádně vyplněnou žádost o testaci, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvrzení STK, že jsou v pořádku. Jak dlouho platí testace? Testace jsou platné do 31.5. následujícího roku. Lze testace prodloužit? Ano, pokud vůz splňuje všechny náležitosti bude testace automaticky prodloužena na jeden kalendářní rok. Mohu dále provozovat historické vozidlo na pozemních komunikacích bez prodloužení testací? Ne. Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazů HV na příslušné krajské a dopravní úřady. Je potřeba jezdit na STK? Ano, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami, je vyžadována kontrola na STK, že jsou v pořádku. Také je vhodné zkontrolovat řízení a nastavení světel. Toto platí pro vozidla s veteránskými RZ, pro vozidla s bílými RZ je to povinnost jako pro vozidla v běžném provozu. Existují přesné pokyny pro testace? Ano, řídíme se postupem pro testování a postupem pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do Registru historických a sportovních vozidel, které vychází ze zásad stanovených FIVA. Jaký je odpovídající stav vozidla pro testaci? Původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem, původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit katalog apd. Velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost. Karoserie bez koroze, poškození, apod. Jednotný celistvý lak bez neodborně opravených míst, většího počtu oděrek a jiného poškození. U původního laku, který ještě nikdy nebyl přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisařů KLTK. Povrchy chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů. Není dovoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barvou. Znaky, emblémy a označení odpovídající modelu a roku výroby. Celková čistota karoserie, podvozku a motoru. Interiér bez výrazného poškození, není přípustné roztržené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky. Nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla. Stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK. Na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem např.: reklamní od sponzorů. Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu. Jak dlouho trvá vyřízení zelených RZ? Obvykle do 14 dní ode dne provedení úspěšné testace a jsou-li splněny všechny náležitosti. Kde si lze nové zelené RZ vyzvednout? RZ vydává odbor dopravy místně příslušného Krajského úřadu: Zlín, Olomouc, Ostrava, Brno… Vrátí mi pojišťovna přeplatek povinného ručení, když mám nyní otestovaný vůz? Ano. Jestliže nyní platíte povinné ručení v plné výši a právě jste otestoval vůz, zajdete na pojišťovnu, kde se prokážete průkazem klubové testace, pojišťovna sníží výši ručení a přeplatek Vám v poměrné části vrátí. Mohu mít jen klubovou testaci? Ano, pokud máte klasické bílé RZ. Mohu mít jen krajskou testaci? Ne, krajská testace je podmíněna klubovou testací. Kdo má v případě sporu vyvrátit nepravost či potvrdit pravost originál dílů? Majitel musí věrohodně doložit a potvrdit pravost těchto dílů. Mohu vůz s klasickými bílými RZ přihlásit na zelené veteránské? Ano, ale musí být nejdříve vyřazeno z Registru silničních vozidel, bez nutnosti potvrzení o ekologické likvidaci. Jsou zelené veteránské RZ přenosné při prodeji vozidla? Ne. Zelené veteránské značky jsou pevně spjaty stroj a majitel. V případě prodeje vozidla, se veteránské RZ stávají neplatné a je nutné je odevzdat na příslušný úřad. Jak často mohu s otestovaným vozidlem jezdit? Otestovaný vůz není určen ke každodennímu provozu. Je vyžadována kniha jízd? Ne, i když v dávných dobách tomu tak bylo. Dnes může jezdit, kam uznáte za vhodné. Mohu jet s veteránem SPZ do zahraničí? Ano, veteránské SPZ jsou platné v rámci EU, doporučujeme připojistit vozidlo do zahraničí. Budu platit ekologickou daň při přidělení vet.SPZ po krajské testaci? Ekologická daň se nevztahuje na vozidla v Registru silničních historických vozidel. Mohu otestovat vůz krajskou testací, který nebyl ve své době homologován provoz na silnicích? Ne. Jedná se především o soutěžní okruhové auta většinou auta s vestavěným rámem, které neměly homologaci na provoz po pozemních komunikacích a dále pak vojenské vozidla. Kam se mám obrátit, chci-li otestovat soutěžní vůz s vestavěným rámem? Obraťte se na kluby v rámci Autoklubu ČR spadající pod FIA. Co všechno si musím vzít na úřad s sebou při vyzvednutí nových RZ? Doklad totožnosti. Doklad o uzavřeném povinném ručení. Správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla. Vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské testace. Jeden pár fotografií 6 x 9 cm pro průkaz HV. Původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu. Mohu si vyzvednout RZ v jiném kraji, než mám trvalé bydliště? Ne. Majitel historického vozidla si musí registraci vyřídit na úřadě, který se vztahuje k jeho místu trvalého pobytu. Dostanu jako nový člen slevu na testace, jak mám postupovat mám-li zájem o testace ve vašem klubu? Kontaktujte našeho předsedu KLTK pana Vlastimila Šebelu mobil: 702625158.