Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť HV MORAVA 2018

vcc2.jpglogo-2016-www.jpglogo_msh.jpg

HVCC Rožnov p.R., VCC ČR, Federace KHV ČR, Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice Svatohostýnská a Valašská nadace

zvou na 

V.pouť klubů a přátel historických vozidel

MORAVA 2018 Svatý Hostýn, pohár FKHV ČR

IV.pouť schol a scholiček

fkhv.jpg

morava-2018-spol.m.jpg

morava-2018-m.jpg

Press Reload if no image is displayed

 Svatý Hostýn,  vnitřní kamera bazilika 

P R O G R A M:

8:00 - 9:00 Přejímka HV horní točna Svatý Hostýn

9:30 Výstava historických vozidel

10:00 Slavnostní zahájení pouti s vystoupením scholy

10:15 - 11:15 Prohlídka svatohostýnského areálu

11:30 Hlavní poutní mše svatá, celebrant P.Ing.Jiří Šolc, SJ

12:30 Slavnostní vyhlášení soutěže elegance HV

13:00 Svátostné požehnání v bazilice

13:30 Vystoupení schol a scholiček v amfiteátru

14:30 Posvěcení historických vozidel

15:30 Ukončení pouti

Přátelé veteránisté a poutníci vzniká nový projekt společné pouti. Za organizátory: předseda HVCC Vladimír Šimek, MSH Mudr.Mořic Jurečka, Valašská nadace Josef Kliš, rektor baziliky Ing.Jiří Šolc.

hostyn.jpg

jesuitlogo.jpg         logo_msh.jpg             logo_kriz_sestry.jpg

Modlitba řidiče:

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté oko. Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti a nedovol, abych někoho přejel. Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím, abych žádným svým skutkem nezničil nebo nepoškodil tento vzácný dar. Kéž vždy každému pomáhám, kdo mě potřebuje. Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti. Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa. Kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán, pln radosti a kéž bez nehody dojedu ke svému cíli. Pane, můj průvodce na mých cestách, pomáhej mi. Svatý Kryštofe, patrone motoristů, ochraňuj, mě i mé bližní! Amen

pout-schol-m.jpg

 Hygienické pásmo 1.stupně ochrana životního prostředí ! 

Každý auto veteránista má za povinnost vzít si sebou absorpční podložku pod svůj stroj a zabezpečit tak riziko úniku provozních kapalin. Pokud toto nařízení nebude respektovat a nebude mít podložku, bude muset po nařízení pořadatelů přeparkovat na spodní parkoviště pod horní točnou autobusu. Pro motorkáře jsou absorpční podložky zajištěny od pořadatelů.

Chraňme tak své životní prostředí !

STARTOVNÉ A POVOLENÍ K PARKOVÁNÍ ZA HV 200kč

povolení k vjezdu, pořadatelé, diplomy, ceny, příspěvek na Matici.

Rozdělení parkování historických vozidel:

u Baziliky automobily r.v. 1900-1950 a motorky

pod Bazilikou cca 100 metrů další HV

Akce je zařazena do Poháru Federace KHV ČR 2018.

Přihlášku jezdce do Poháru lze odeslat na:

http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/

Rezervace ubytování pro účastníky tel: 573 381693

Svatý Kryštof patron řidičů a policistů žil pravděpodobně ve 2. a 3. století v dnešním Turecku. Byl to muž obrovského vzrůstu a vynikal velikou silou. Umínil si, že bude sloužit jenom nejmocnějšímu Pánu na zemi. Šel hledat takového pána, ale dlouho po něm marně pátral. Konečně se setkal s křesťanským poustevníkem. Ten ho poučil o Ježíši Kristu, Synu Boha všemohoucího. "A jakým způsobem mohu Kristu sloužit?" ptal se Kryštof. Poustevník ho vyzýval k postům, ošetřování malomocných a anebo dlouhým modlitbám. "Jsem prostý člověk a nesvedu to", řekl Kryštof. Poustevník se zamyslil a řekl: "Vidíš tamtu dravou řeku, kde není žádný most a kde už zahynulo mnoho pocestných. Ubytuj se u břehu a přenášej lidi z břehu na břeh! Buď služebníkem všech a spatříš tak krále Ježíše Krista!" Kryštof ho poslechl. Kdysi večer zaslechl dětský hlásek.

sv.krystof.jpg

Malé dítě na něj volalo: "Kryštofe, pojď mne přenést!" Převozník vzal dítě na rameno a sestoupil do řeky, aby ji přebrodil. V té chvíli se voda vzedmula a dítě bylo čím dál těžší. Kryštof s vypětím všech sil došel na druhý břeh. Tam si oddechl a řekl: "Myslel jsem, že zahynu, jako bych celý svět nesl na rameni." "Kryštofe," řeklo dítě, "nesl jsi víc než celý svět, nesl jsi Pána světa. Já jsem král Ježíš Kristus." Pak dítě zmizelo. To je také význam jeho jména: Christophoros – nosič Krista, česky Kryštof. Byl umučen kolem roku 250. To je důvod, proč se svatý Kryštof stal už v dávných dobách ochráncem pocestných. V dnešní době je patronem řidičů a vlastně kvůli akci Kryštof i policistů. A proto svátek svatého Kryštofa 25.července, bývá na mnoha místech žehnání automobilů. Kdo byl v Polsku, viděl, že tam je to úplně běžné.