Pan Střálka opravuje lak na rampě Ruda Zitek se Steyerem