Zleva-Ríša Frištenský, uprostřed p. Šteiner a Zdeněk Fristenský